You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Integritetspolicy

A. Ansvarig 

Tack för att du besöker en webbplats som tillhör Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg registrerat hos domstolen i Braunschweig med HRB-nummer 100484 ("Volkswagen AG"). Nedan informerar vi om hur dina uppgifter samlas in, bearbetas och används.

 

B. Allmän information

I stort sett kan du besöka Volkswagens webbsidor utan att vi får veta vem du är. 
Endast följande protokolluppgifter registreras automatiskt:

  1. IP-adress,
  2. vilken webbläsare du använder,
  3. datum och klockslag för ditt besök,
  4. vilka webbsidor du har besökt hos oss och
  5. från vilken webbsida du hamnade hos oss.

 

C. Insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter

I. Integrering av innehåll som görs tillgängligt via YouTube LLC

Den här webbsidan använder YouTube som leverantör för integrering av videor. Videorna har inbäddats i ett läge med utökat integritetsskydd. YouTube använder precis som de flesta webbsidor cookies för att samla in information om besökarna på sin internetsida. Det här medför också en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk. När du startar videon kan det utlösa ytterligare databearbetningsprocesser. Det här är inget som Volkswagen AG kan påverka. 

 Syftet med och omfattningen av datainsamlingen, den vidare bearbetningen och användningen av uppgifterna av YouTube LLC med huvudkontor i 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, liksom dina rättigheter och sätt att skydda din integritet hittar du i integritetspolicyn från YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

https://www.youtube.de/t/privacy

 

D. Spårningsverktyg 

I. Adobe Analytics 

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Adobe Analytics för att bedöma hur webbplatsen används. Databehandlingen sker i reklam- och marknadsundersökningssyften eller i syfte att utforma vår applikation på ett behovsenligt sätt (enl § 15 stycke 3 i den tyska telemedialagen). För dessa bedömningar sparas cookies på din enhet. Dessutom insamlas information som sparas på servrar som tillhör Adobe Systems Software Ireland Limited (”Adobe”). Åtkomst till informationen genom USA Adobe Systems Incorporated med säte i USA kan inte uteslutas. Därför har ett motsvarande EU-standardavtal (lämplig garanti gällande databehandling i icke-europeiska länder) ingåtts. Du har rätt att få information om det här standardavtalet inom ramen för rätten till information: 
Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande att tillåta insamling och bearbetning genom att hindra cookies att sparas i din webbläsare. Dessutom kan du ta tillbaka ditt godkännande av databearbetning genom att du klickar på följande länk. https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Observera att ditt återtagande i form av en så kallad cookie bara fungerar om webbläsaren ställts in för att tillåta cookies. Om du raderar denna cookie eller använder en annan webbläsare eller enhet måste du ta tillbaka godkännandet av Adobe Analytics på nytt. Observera att även denna cookie raderas om du raderar alla cookies, och då behöver du kanske installera den på nytt. Mer information om cookies finns i våra cookieriktlinjer.
Informationen som sparas på Adobes servrar går inte att koppla till enskilda personer, eftersom Adobe Analytics använder inställningarna "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" och "Obfuscate IP-Removed". Inställningen "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" ser till att IP-adressen anonymiseras innan den kopplas till en geografisk plats genom att den sista oktetten i IP-adressen ersätts med nollor. Användarens ungefärliga plats läggs till i spårningspaketet med den fullständiga IP-adressen för statistisk bearbetning. Om inställningen "Obfuscate IP –Remove" konfigurerats så ersätts IP-adressen i spårningspaketet med en så kallad generisk adress som inte förändras. Det innebär att IP-adressen inte förekommer i några sparade uppgifter.

 

E. Dina rättigheter

Nedanstående rättigheter kan när som helst och kostnadsfritt åberopas mot Volkswagen AG: 

Rätt till information: Du har rätt att få information från oss om hur dina personuppgifter behandlas.

Rätt till rättelser: Du har rätt att begära att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt till radering: Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas om villkoren i artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen är uppfyllda. Därefter kan du exempelvis kräva att dina uppgifter raderas om de inte längre behövs för de syften som de samlats in. Du kan dessutom kräva att dina uppgifter raderas om vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.

Rätt till begränsad behandling: Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om förutsättningarna i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen är uppfyllda. Så är till exempel fallet om du bestrider dina uppgifters riktighet. Under tiden som uppgifternas riktighet prövas kan du då begära att behandlingen begränsas.  

Rätt till invändningar: Om behandlingen används för ett övervägande intresse eller om dina uppgifter används för direktreklam, har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. En invändning är tillåten om behandlingen antingen är av allmänt intresse eller sker under utövandet av offentlig makt eller på grund av ett berättigat intresse hos Volkswagen AG eller en tredje part. Vid invändning ber vi dig att informera oss om skälen till varför du invänder mot databehandlingen. Dessutom har du rätt att invända mot databehandling i direktreklamssyften. Detta gäller också profilering, om den hänger samman med direktreklam.

Rätt till portabilitet av uppgifter: Om databehandlingen baseras på ett samtycke eller uppfyllandet av ett avtal och den dessutom sker genom en automatiserad bearbetning, har du rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan databehandlare.

Rätt att återkalla: Om databehandlingen baseras på ett samtycke, har du rätt att när som helst och utan kostnad återkalla samtycket till databehandlingen med framtida verkan via info-datenschutzwhatever@volkswagen.de eller via kontaktuppgifterna på utgivarsidan.

Rätt att klaga: Du har dessutom rätt att klaga till en tillsynsmyndighet (t.ex. den regionala representanten för dataskydd i Niedersachsen) om vår behandling av dina uppgifter. 

 

F. Din kontaktperson: dataskyddsombudet

Vårt dataskyddsombud står till ditt förfogande som kontaktperson för alla frågor som berör personskyddet samt när det gäller att utöva dina rättigheter. Rikta din ansökan till:
Volkswagen AG:s dataskyddsombud
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tyskland
info-datenschutzwhatever@volkswagen.de

Senast ändrad: maj 2018

We Connect Go Kontakt

Telefon
0200-883424

Tillgänglighet dygnet runt.
Om ditt abonnemang inte stödjer detta nummer kan du ringa +46 8 56642516.

Priset beror på vilka avgifter din leverantör tar.
Avgifter för roaming kan tillkomma för samtal från utlandet.

Chassinumret

Vad är en VIN-kod?

Chassinumret (Vehicle Identifikation Number - VIN) är ett nummer med 17 tecken som identifierar din bil. Du hittar VIN-koden i registreringsbeviset eller i vindrutans nedre del. 

Registreringsbevis

Registreringsbevis

Vindruta

Dina cookiesinställningar för den här webbplatsen

Klicka på länken för att aktivera videoklippen. Obs! Efter aktiveringen överförs data till respektive leverantör.