You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Riktlinjer för cookies

En cookie är en liten datapost som sparas på din enhet och som innehåller data som personliga sidinställningar och inloggningsuppgifter. Den här dataposten skapas av webbservern, till vilken du upprättat en anslutning via din webbläsare, och skickas till dig. I allmänhet installerar vi cookies för att göra en intresseanalys av våra webbsidor och för att göra våra webbsidor mer användarvänliga. Du kan i princip också öppna våra webbsidor utan cookies. Om du vill kunna använda våra webbsidor fullt ut och bekvämt bör du däremot acceptera de cookies som möjliggör vissa funktioner eller gör användningen bekvämare. Syftena med de cookies vi använder hittar du i översikten nedan.

Genom att använda våra webbsidor godkänner du att vi använder cookies i den mån cookies tillåts genom dina webbläsarinställningar. De flesta webbläsare är som standard inställda att automatiskt tillåta cookies. Du har visserligen möjlighet att ställa in din webbläsare så att cookies visas innan de sparas, att bara vissa cookies accepteras eller avvisas eller att cookies generellt avvisas. Observera att ändrade inställningar bara gäller för den aktuella webbläsaren. Om du använder olika webbläsare eller byter enhet måste du göra inställningarna på nytt. Dessutom kan du alltid radera cookies från ditt lagringsmedium. Information om cookie-inställningarna samt om hur du ändrar och raderar cookies hittar du i hjälpfunktionen i din webbläsare.
Nedan förklaras de vanligaste typerna av cookies för att du ska förstå bättre:

1. Sessionsbaserade cookie
När du är aktiv på en webbsida, installeras tillfälligt en sessionsbaserad cookie i minnet på din dator, i vilken ett sessions-ID sparas för att t.ex. vid varje sidväxling förhindra att du måste logga in på nytt. Sessionsbaserade cookies raderas när du loggar ut eller förlorar sin giltighet så snart din session automatiskt löpt ut.

2. Permanenta cookies eller protokoll-cookies
En permanent cookie eller protokoll-cookie sparar en fil på din dator under en förutbestämd tid. Genom dessa cookies minns webbsidor din information och dina inställningar vid ditt nästa besök. Detta leder till en snabbare och enklare åtkomst, eftersom du t.ex. inte behöver göra någon språkinställning för vår portal. Om utgångsdatum passerats raderas denna cookie automatiskt, då du besöker den webbsida, som denna har skapat.

3. Tredjepartscookies
Tredjepartscookies kommer från andra leverantörer än leverantören av den aktuella webbsidan. De kan exempelvis användas för insamling av information för reklam, användarrelaterat innehåll och webbstatistik.

4. Flash-cookies
Flash-cookies sparas på din dator som dataelement från webbsidor som använder Adobe Flash. Flash-cookies har ingen tidsgrän

På denna webbsida används följande cookies:

Cookienamn

Syfte

Lagringstid

Type

vwconnect-yt-cookies

Denna cookie anger om cookiebanderollen visas före videoklippet.

1 år

Beständiga eller lagrade cookies

vwconnect-cookies-bar

Denna cookie anger om cookiebanderollen visas.

1 år

Beständiga eller lagrade cookies

s_cc

Cookien anger om cookies har aktiverats i användarens webbläsarinställningar.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_sq

Cookien sparar information om de länkar som användaren klickat på tidigare och som återfinns på de sidor som mäts. Informationen används för att skapa en s. k. ClickMap. En ClickMap är en översikt i Adobe Analytics som visar användarens samtliga klick på webbplatsen.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_vi

Cookien används för att identifiera en unik besökare (Unique Visitor) på webbplatsen. För detta används en informationsmärkning (ID) och en tidsstämpel (Timestamp). På så sätt kan Adobe Analytics identifiera en tidigare besökare vid nästa besök.

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

s_fid

Cookien används för att identifiera en unik besökare (Unique Visitor) på webbplatsen. Cookien är en s. k. fallback-cookie. Den används ifall den cookie som vanligen används, ”s_vi”, blockeras.

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

s_depth

Cookien räknar antalet sidor som användaren öppnat under sitt besök. Varje gång användaren visar en ny sida ökar värdet med 1.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_invisit

Cookien identifierar om användaren anropar domänen för första gången. I cookien sparas informationen TRUE eller FALSE.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_ppv

Om en kund lämnar sidan så sparas information i cookien om hur många procent av sidan som användaren visat. Det är exempelvis relevant för sidor som kunden kan rulla nedåt på (Percent per page viewed).

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_tbm

Cookien identifierar den marknadskanal som användaren kom ifrån innan hen öppnade sidan. En marknadskanal kan exempelvis vara betalda visningar på Google.

30 minuter

Permanent eller protokoll-cookie

sc_appvn

I cookien sparas antalet besök (Visits) per applikation. Varje applikation som mäts med Adobe Analytics får ett spårningsnamn. I det här fallet får cookien applikationsnamnet ”We Connect Go”.

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

sc_cmdep

Cookien identifierar kombinationen av marknadskanal och kampanj. En marknadskanal kan exempelvis vara betalda visningar på Google. En kampanj kan vara en visning av en Volkswagen AG-banner på en extern webbplats.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_pCmp

Cookien identifierar tidigare kampanjspårningskod (Campaign Tracking Code). ”Campaign Tracking Code” används exempelvis om en kund klickat på en Volkswagen AG-banner på en extern sida och kommit till en sida hos Volkswagen.

7 dagar

Permanent eller protokoll-cookie

sc_prevpage

Cookien identifierar vilken sida i appen som användaren besökt innan (”Previous page”).

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_prop32

Cookien identifierar den aktuella applikationen. ”We Connect Go” har sparats som applikation för spårning i Adobe Analytics.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_tsev

Cookien möjliggör eller är ett villkor för att besökstiden ska kunna beräknas med cookien sc_tsv.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_tsv

Cookien sparar varaktigheten för webbplatsbesöket baserat på informationen i cookien sc_tsev.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_c68

Cookien skapar ett s. k. Custom Timestamp för besöket. Datum och klockslag för besöket på sidan sparas. Då går det att följa ordningen på de åtgärder som en anonym användare vidtagit. Cookien skapas en gång precis i början av varje besök.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_tsp

Cookien anger aktuell tidsstämpel (Timestamp) för kundens besök. I motsats till cookien sc_c68 skapas den i början av varje enskilt sidbesök. Då går det att spåra besökets varaktighet på sidan.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_v0

Cookien sparar den aktuella kampanjens spårningskod. En kampanj är exempelvis ett klick på en Volkswagen AG-banner som visas på en extern sida.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_v44

Cookien sparar innehållet i URL-parametern ”intcmp”. ”Intcmp” betecknar en intern kampanj (t.ex. en puff på en Volkswagen AG-sida).

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_v49

Cookien sparar innehållet i URL-parametern ”vanity”. ”Vanity” betecknar en domän som ligger inom Volkswagen AG, men som inte är volkswagen.de.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_ttc

Cookien visar hur lång tid det tog att konfigurera en drömbil i konfiguratorn.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

We Connect Go Kontakt

Telefon
0200-883424

Tillgänglighet dygnet runt.
Om ditt abonnemang inte stödjer detta nummer kan du ringa +46 8 56642516.

Priset beror på vilka avgifter din leverantör tar.
Avgifter för roaming kan tillkomma för samtal från utlandet.

Chassinumret

Vad är en VIN-kod?

Chassinumret (Vehicle Identifikation Number - VIN) är ett nummer med 17 tecken som identifierar din bil. Du hittar VIN-koden i registreringsbeviset eller i vindrutans nedre del. 

Registreringsbevis

Registreringsbevis

Vindruta

Dina cookiesinställningar för den här webbplatsen

Klicka på länken för att aktivera videoklippen. Obs! Efter aktiveringen överförs data till respektive leverantör.