You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Användarvillkor

Alla uppgifter på Volkswagen AG:s webbsidor har kontrollerats noga. Volkswagen AG strävar efter att återge aktuellt och korrekt innehåll på dessa webbsidor. Men det går inte att garantera att informationen på webbsidorna är helt fullständig, korrekt, aktuell och ständigt tillgänglig. Råd eller rekommendationer på Volkswagen AG:s webbsidor innebär inte ett avtalsförhållande. Volkswagen AG kan inte ställas till svars eller avkrävas ersättning eller skadestånd för otillåtna handlingar eller skador som uppstår.

Volkswagen AG kan ändra informationen på webbsidorna eller tillgängligheten för dem efter eget bevåg och utan föregående meddelande. Det finns ingen plikt att hålla webbsidornas information aktuell vid alla tidpunkter

Volkswagen AG shall accept no liability for the content or availability of third-party websites that may be accessed via external links. Volkswagen AG expressly dissociates itself from all content which may infringe on criminal or liability-related laws or which could be considered contrary to accepted standards of public decency.

Volkswagen AG tar inget ansvar för innehållet eller tillgängligheten för länkade webbplatser från tredje man. Volkswagen AG tar uttryckligen avstånd från allt innehåll som är relevant för straff eller ansvar eller som kan kopplas till straff eller juridiskt ansvar eller som bryter mot god ton.

Volkswagen AG tar inget ansvar för innehållet på webbplatser från tredje man. Volkswagen AG tar bara hänsyn till anspråk på skadestånd eller utlägg till följd av informationen på den egna webbplatsen om anspråken gäller lindrigare brott av vårdslös karaktär mot avtalade åtaganden. Ansvaret är begränsat till typiska och förutsägbara skador. Vi tar inget ansvar för brott av vårdslös karaktär mot andra åtaganden. Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid strikt ansvar eller för dödsfall, personskador eller försämrad hälsa eller lagstadgat produktansvar.

När du använder Volkswagen AG:s webbsidor ska du ta hänsyn till upphovsrätt, namn- och varumärkesrättigheter och dylikt som tillhör Volkswagen AG eller tredje man. ”Volkswagen”, ”Volkswagen Connect” och andra märken samt bilder och musik tillhör Volkswagen AG. Det faktum att Volkswagen AG:s webbsidor görs tillgängliga ger inte automatiskt licenser eller andra rättigheter till användningen. Allt missbruk av Volkswagen AG:s webbsidor är förbjudet. Det omfattar särskilt följande:

  • Åsidosätta säkerhetsanordningar
  • Använda utrustning eller produkter på ett sätt som orsakar skador eller funktionsförlust eller som förändrar den fysiska eller logiska strukturen hos Volkswagen AG:s eller andra leverantörers servrar eller nätverk
  • Integrera eller använda kommersiellt Volkswagen AG:s webbsidor eller webbplats i andra webbtjänster

Volkswagen AG är varken villigt eller skyldigt att delta i något tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Wolfsburg, mars 2018
Version 1.1

We Connect Go Kontakt

Telefon
0200-883424

Tillgänglighet dygnet runt.
Om ditt abonnemang inte stödjer detta nummer kan du ringa +46 8 56642516.

Priset beror på vilka avgifter din leverantör tar.
Avgifter för roaming kan tillkomma för samtal från utlandet.

Chassinumret

Vad är en VIN-kod?

Chassinumret (Vehicle Identifikation Number - VIN) är ett nummer med 17 tecken som identifierar din bil. Du hittar VIN-koden i registreringsbeviset eller i vindrutans nedre del. 

Registreringsbevis

Registreringsbevis

Vindruta

Dina cookiesinställningar för den här webbplatsen

Klicka på länken för att aktivera videoklippen. Obs! Efter aktiveringen överförs data till respektive leverantör.