You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Impresum

VOLKSWAGEN AG je akciová spoločnosť nemeckého práva s hlavným sídlom vo Wolfsburgu.

Predseda predstavenstva:
Herbert Diess

Predstavenstvo:
Herbert Diess 
Oliver Blume
Markus Duesmann
Gunnar Kilian
Andreas Renschler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter


Berliner Ring 2 
38440 Wolfsburg
Tel.: +49-5361-9-0
Fax: +49-5361-9-28282

Spoločnosť Volkswagen AG je zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Braunschweig pod č. HRB 100484.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty spoločnosti Volkswagen AG je DE 115235681.

Spoločnosť Volkswagen nie je pripravená ani povinná zúčastniť sa procesu urovnávania sporov pred orgánom zodpovedným za urovnávanie spotrebiteľských sporov.

Online urovnávanie sporov podľa čl. 14 ods. 1 ODR-VO: Platforma EÚ pre mimosúdne online urovnávanie sporov.
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

© Volkswagen 2020

We Connect Go Kontakt

Telefón
0800 - 777 900

Dostupné 24 hodín denne.
Ak tvoj telefónny operátor nepodporuje toto číslo,
volaj na číslo +421 2 32 12 12 18.

Poplatky sa riadia podľa príslušnej tarify u tvojho poskytovateľa.
Hovory zo zahraničia môžu byť spoplatnené roamingovými poplatkami.

Identifikačné číslo vozidla

Čo je VIN?

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je 17 miestne číslo, na základe ktorého sa dá jednoznačne identifikovať vaše vozidlo. Nájdete ho v technickom preukaze vozidla, v osvedčení o evidencii vozidla časť 1 alebo v dolnej časti čelného skla.

Technický preukaz vozidla

Osvedčenie o evidencii vozidla časť 1

Čelné sklo

Vaše nastavenia cookies pre túto internetovú stránku

Na aktiváciu videa kliknite na odkaz. Upozornenie: Po aktivácii sa údaje poskytnú príslušnému operátorovi.