You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Condiții de utilizare

Toate informațiile de pe site-urile web ale Volkswagen AG au fost verificate cu atenție. Volkswagen AG face toate eforturile pentru a se asigura că întreg conținutul de pe aceste site-uri web este actualizat și corect. Cu toate acestea, nu se poate garanta caracterul complet, corectitudinea, starea actuală și disponibilitatea constantă a site-urilor web. Dacă pe site-urile web ale Volkswagen AG este emis un sfat sau o recomandare, Volkswagen AG nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu rezultat dintr-o relație contractuală, o acțiune neautorizată sau orice altă dispoziție legală, nefiind obligată să ofere despăgubire pentru prejudiciul rezultat din respectarea sfatului sau recomandării.

La propria discreție, Volkswagen AG poate să modifice ofertele de pe site-urile sale web sau să sisteze operarea în orice moment și fără nicio notificare. Nu există nicio obligație de a actualiza conținutul acestor site-uri web.

Volkswagen AG nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul și disponibilitatea site-urilor web terțe care pot fi accesate prin intermediul unor linkuri externe. Volkswagen AG se disociază în mod expres de toate conținuturile care pot fi relevante pentru codul penal sau care încalcă decența comună.

Volkswagen AG nu este răspunzătoare pentru conținutul site-urilor web ale terțelor părți. Pentru toate cererile de despăgubire și de rambursare a cheltuielilor pentru nerespectarea obligațiilor cauzate de ofertele propriilor site-uri web, Volkswagen AG este răspunzătoare pentru încălcări din neglijență ușoară ale obligațiilor contractuale esențiale, prin care răspunderea se limitează la prejudicii tipice și previzibile. De altfel, este exclusă răspunderea pentru încălcări cauzate de neglijența ușoară. Limitarea răspunderii de mai sus nu se aplică în cazul unei răspunderi privind riscurile și în cazul daunelor cauzate de vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății sau în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produs.

La utilizarea site-urilor web ale Volkswagen AG se vor respecta drepturile de autor, dreptul de numele și drepturile de marcă, precum și alte drepturi de proprietate industrială ale Volkswagen AG și ale terților. Printre altele, sunt protejate pozele, muzica și mărcile prezentate de Volkswagen AG, precum „Volkswagen” și „Volkswagen Connect”. Prin posibilitatea de accesare a site-urilor web ale Volkswagen AG, nu se acordă nicio licență sau niciun alt drept de utilizare. Orice utilizare necorespunzătoare a site-urilor web ale Volkswagen AG trebuie evitată, în special

  • nu se vor ocoli procedurile de siguranță,
  • nu se vor utiliza dispozitive sau nu se vor rula aplicații care pot duce la deteriorarea echipamentelor sau la o avarie de funcționare, în special din cauza modificărilor în structura fizică sau logică a serverelor sau a rețelei Volkswagen AG sau a altor rețele,
  • site-urile web ale Volkswagen AG sau nicio parte din acestea nu vor fi incluse în alte oferte web, fie acestea private, comerciale, integrate sau utilizate comercial.

Volkswagen AG nu este dispusă și nici obligată să participe la vreo procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj a consumatorilor.

Wolfsburg, martie 2018
Versiunea 1.1

Date de contact We Connect Go

Telefon
0800 - 40 888 00

Disponibil 24/24.
În cazul în care furnizorul tău de telefonie nu
permite apelarea acestui număr, te rugăm
să apelezi 05363 / 9 22 33 00.

Costul apelului depinde de tariful agreat cu furnizorul tău.
La apelarea din străinătate se pot aplica tarife de roaming.

Numărul de identificare al vehiculului

Ce este seria VIN?

Numărul de identificare al vehiculuui (VIN) este o combinatie de 17 caractere care identifică în mod unic vehiculul dumneavoastră. O găsiți în talon, în partea 1 din certificatul de înmatriculare sau în partea de jos a parbrizului.

Talon

Certificat de înmatriculare partea 1

Parbriz

Setările dumneavoastră pentru cookie-urile aferente acestei pagini web

Pentru activarea filmului, dați clic pe următorul link. Instrucțiuni: După activare, se vor transmite date către furnizorul respectiv.