You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Nota prawna

VOLKSWAGEN AG jest spółką akcyjną prawa niemieckiego z siedzibą w Wolfsburgu.

Przewodniczący Zarządu:

Herbert Diess

Zarząd:

  • Oliver Blume
  • Abraham Schot
  • Gunnar Kilian
  • Andreas Renschler
  • Rupert Stadler
  • Hiltrud D. Werner
  • Frank Witter

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Hans Dieter Pötsch

Adres korespondencyjny:

  • Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy
  • tel.: +49-5361-9-0
  • faks: +49-5361-9-28282

Firma VOLKSWAGEN AG jest zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem rejestru handlowego HRB 100484. Numer identyfikacji podatkowej firmy Volkswagen AG: DE 115235681.

Firma Volkswagen nie jest skłonna ani zobowiązana do uczestnictwa w procedurach rozstrzygania sporów międzynarodowych przed konsumenckimi jednostkami mediacyjnymi..

Rozstrzyganie sporów drogą elektroniczną zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia o rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną: platforma UE do pozasądowego, internetowego rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/

© Volkswagen 2018

We Connect Go Kontakt

Telefon
00800-1216777

Dostępne przez całą dobę.
Jeśli Twój operator nie obsługuje tego numeru,
proszę zadzwonić pod numer +48 61 2714987.

Koszty zależą od odpowiedniej taryfy u Państwa dostawcy.
W przypadku połączeń z zagranicy mogą być pobierane opłaty roamingowe.

Numer identyfikacyjny pojazdu

Czym jest numer VIN?

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest 17-cyfrowym numerem, na podstawie którego można jednoznacznie zidentyfikować Twój pojazd. Znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym, w zaświadczeniu od dopuszczeniu do ruchu część 1 lub w dolnej części przedniej szyby. 

Dowód rejestracyjny

Zaświadczenie od dopuszczeniu do ruchu część 1

Przednia szyba

Państwa ustawienia dotyczące stosowania plików cookie na tej stronie internetowej

Proszę kliknąć na link, aby włączyć wideo. Uwaga: po aktywacji dane są przekazywane do operatora.