You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Dostawca zewnętrzny

W We Connect Go są dostępne następujące funkcje dostawców zewnętrznych:

Digades GmbH / dfreeeze:

Funkcja dfreeeze umożliwia użytkownikowi sterowanie ogrzewaniem postojowym wbudowanym w samochodzie. Warunkiem koniecznym do korzystania z tej funkcji jest kompatybilne ogrzewanie postojowe, moduł dfreeeze wbudowany dodatkowo w pojeździe oraz konto użytkownika utworzone w dfreeeze.
Wewnątrz aplikacji We Connect Go nie jest możliwe tworzenie konta użytkownika dfreeeze. Za pomocą menu można jednak przejść do strony dfreeeze. Przejście do tego odnośnika wiąże się z opuszczeniem aplikacji firmy Volkswagen AG. Firma Volkswagen AG nie rości sobie praw do stron osób trzecich, do których można dotrzeć za pomocą odsyłaczy i nie odpowiada za zamieszczane na nich treści. Firma Volkswagen nie ma wpływu na to, jakie dane są pobierane, zapisywane lub przetwarzane na tej stronie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zasadach ochrony danych osobowych dostawcy zewnętrznej strony internetowej. Po utworzeniu konta użytkownika w firmie Digades GmbH można zalogować się w aplikacji We Connect Go przy użyciu tych danych dostępowych i sterować funkcją ogrzewania postojowego. Do sterowania wymagane jest połączenie z Internetem. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji nie należy używać ogrzewania postojowego na niewietrzonych parkingach lub w garażach ze względu na ryzyko zatrucia u uduszenia.
Więcej informacji jest dostępnych pod adresem:

Digades GmbH
Äußere Weberstraße 20
02763 Zittau
Niemcy
https://www.dfreeeze.de/

We Connect Go Kontakt

Telefon
00800-1216777

Dostępne przez całą dobę.
Jeśli Twój operator nie obsługuje tego numeru,
proszę zadzwonić pod numer +48 61 2714987.

Koszty zależą od odpowiedniej taryfy u Państwa dostawcy.
W przypadku połączeń z zagranicy mogą być pobierane opłaty roamingowe.

Numer identyfikacyjny pojazdu

Czym jest numer VIN?

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest 17-cyfrowym numerem, na podstawie którego można jednoznacznie zidentyfikować Twój pojazd. Znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym, w zaświadczeniu od dopuszczeniu do ruchu część 1 lub w dolnej części przedniej szyby. 

Dowód rejestracyjny

Zaświadczenie od dopuszczeniu do ruchu część 1

Przednia szyba

Państwa ustawienia dotyczące stosowania plików cookie na tej stronie internetowej

Proszę kliknąć na link, aby włączyć wideo. Uwaga: po aktywacji dane są przekazywane do operatora.