You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Tietosuojavakuutus

A. Rekisterinpitäjä

Tervetuloa Volkswagen AG:n verkkosivustolle [Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, rekisteröity Braunschweigin käräjäoikeuden kaupparekisteriin numerolla HRB 100484 (”Volkswagen AG”)]. Kiitämme mielenkiinnostasi yritystämme ja tuotettamme kohtaan. Jäljempänä kerromme, miten keräämme, käsittelemme ja käytämme tietojasi.

 

B. Yleiset tiedot

Voit vierailla Volkswagen AG:n verkkosivuilla pääsääntöisesti kertomatta meille, kuka olet. Me saamme tällöin automaattisesti tietoomme ainoastaan seuraavat tiedot:

IP-osoite

  1. käyttämäsi verkkoselain
  2. vierailusi päivämäärä ja kellonaika
  3. verkkosivut, joilla olet vieraillut sivustollamme
  4. verkkosivuston, jolta saavut meidän sivustollemme. 

 

C. Henkilötietojesi kerääminen, käsittely ja käyttö

I YouTube LLC:n kautta käyttöön toimittamien sisältöjen yhdistäminen

Tällä verkkosivustolla käytetään YouTubea videoiden näyttämiseen. Videot on upotettu laajennetussa tietosuojatilassa. Kuten useimmat verkkosivut, myös YouTube käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja verkkosivustollaan käyvistä vierailijoista. Tällöin yhteys muodostetaan myös Google DoubleClick -verkon kanssa. Kun käynnistät videon, se voi johtaa uusiin tietojenkäsittelytoimiin. Tähän Volkswagen AG ei voi vaikuttaa. 
Lisätietoja tietojenkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta, YouTuben (YouTube LLC, päätoimipaikka osoitteessa 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA) tekemästä tietojen käsittelystä ja käytöstä sekä niihin liittyvistä oikeuksistasi ja asetusmahdollisuuksista oman yksityisyytesi suojaksi voit lukea YouTuben tietosuojalausunnosta:
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

https://www.youtube.de/t/privacy

 

II Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö Chat Botissa

Digitaalisen assistentin (Chat Bot) avulla voidaan löytää vastauksia kysymyksiin Car-Net-aiheesta. Chat Bot avataan napsauttamalla chatti-kuvaketta. Jos et löydä Chat Botista sinulle sopivaa vastausta, sinut yhdistetään halutessasi chatti-työntekijään. Voit käyttää chattia ilman että kerrot meille, kuka olet. Ainoastaan istunnon tunnus tallennetaan laadunvarmistusta varten. Jos päätät silti kertoa henkilötietojasi chatissa, olemme ryhtyneet seuraaviin turvatoimiin:

  • Skannaamme automaattisesti chattiin syöttämäsi tekstin henkilötietojen varalta, jotta vältämme henkilötietojen tallentamisen. Järjestelmä tunnistaa numeroyhdistelmät kuten postinumerot, talonumerot ja ajoneuvojen valmistenumerot (VIN). Näin tunnistetut postinumerot ja talonnumerot poistetaan automaattisesti eikä niitä tallenneta. Järjestelmä pseudonymisoi valmistenumeron poistamalla automaattisesti sen kuusi viimeistä numeroa. Näin lyhennetyn valmistenumeron avulla voidaan tunnistaa mallisarja, ajoneuvon malli sekä ajoneuvon valmistusvuosi. Tällöin konkreettisen ajoneuvon ja siten luonnollisen henkilön (ajoneuvon omistajan, haltijan) tunnistaminen ei enää ole mahdollista. 
  • Tämä tarkoittaa seuraavaa: Kaikki henkilötiedot, lukuun ottamatta etunimeä, sukunimeä, osoitetta (ilman postinumeroa ja talonnumeroa) sekä pseudonymisoitua ajoneuvon valmistenumeroa, poistetaan chat-keskustelun jälkeen automaattisesti eikä niitä tallenneta.

 

D. Seurantatyökalut

I Adobe Analytics 

Tämä verkkosivusto käyttää Adobe Analytics -verkkoanalyysipalvelua analysoidakseen tämän sivuston käyttöä. Tietoja käsitellään markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin taikka sovelluksemme tarpeelliseen muokkaukseen (telemedialain 15 §:n 3 mom.). Tällaista analyysia varten päätelaitteellesi tallennetaan evästeitä, joiden kautta kerätään tietoja, jotka tallennetaan Adobe Systems Software Ireland Limitedin (”Adobe”) palvelimille. Sitä ei voida poissulkea, että Adobe System Incorporated, jonka päätoimipaikka on Yhdysvalloissa, pääsee tietoihin käsiksi, joten vastaava vakiomuotoinen EU-sopimus (asianmukainen takuu tietojenkäsittelystä muissa kuin Euroopan maissa) on solmittu. Sinulla on oikeus saada tietoja tästä vakiomuotoisesta sopimuksesta.
Voit koska tahansa vastustaa tietojen keräämistä ja käsittelyä estämällä evästeiden tallentamisen asettamalla asetuksen selaimeesi, jolloin kielto astuu voimaan tulevaa tietojen keräämistä ja käsittelyä varten. Voit myös vastustaa tietojen käsittelyä napsauttamalla seuraavaa linkkiä: www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Huomaathan, että evästeen muodossa annettu kielto toimii vain silloin, jos selaimesi on niin asetettu, että evästeiden käyttö on sallittu. Jos poistat evästeen, käytät toista selainta tai vaihdat laitetta, sinun on kiellettävä Adobe Analyticsin käyttö uudelleen. Huomautamme, että jos poistat kaikki evästeesi, myös olemassa oleva eväste poistetaan ja se on asennettava uudelleen. Lisäohjeita evästeistä saat evästekäytänteistämme.
Adoben palvelimille tallennetuista tiedoista ei voida suoraan päätellä henkilöllisyyksiä, sillä Adobe Analyticsia käytetään asetuksilla ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” ja ”Obfuscate IP-Removed”. Asetuksella ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” taataan, että IP-osoite anonymisoidaan ennen niin sanottua maantieteellistä paikannusta korvaamalla IP-osoitteen viimeinen oktetti nollilla. Suunnilleen tiedossa oleva käyttäjän sijainti lisätään tilastollista analysointia varten seurantapakettiin, joka edelleen sisältää täydellisen IP-osoitteen. Ennen seurantapaketin tallennusta IP-osoite korvataan yksittäisellä kiinteällä IP-osoitteella (tällöin puhutaan geneerisestä IP-osoitteesta), jos asetus ”Obfuscate IP –Removed” on määritetty. Tällöin IP-osoite ei enää ole mukana tallennetussa tietueessa.

 

E. Oikeutesi

Sinulla on milloin tahansa oikeus käyttää jäljempänä mainittuja oikeuksiasi Volkswagen AG:ta kohtaan maksutta. Lisätietoja oikeuksiesi käyttämisestä löydät verkkosivustolta
https://datenschutz.volkswagen.de.

Oikeus saada tietoja: Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, että me käsittelemme henkilötietojasi.

Oikaisuoikeus: Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat väärät tai epätäydelliset henkilötiedot.

Poistamisoikeus: Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tietosi, jos yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa mainitut edellytykset täyttyvät. Tämän jälkeen voit pyytää poistamaan tietojasi, jos niitä ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin. Voit pyytää poistamaan tietoja myös silloin, kun käsittelemme tietojasi oman suostumuksesi perusteella ja peruutat kyseisen suostumuksen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan edellytykset täyttyvät. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. Voit pyytää rajoittamaan käsittelyä ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan. 

Vastustamisoikeus: Jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai tietojasi käytetään suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Vastustaminen on sallittua, kun käsittely liittyy joko yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttöön taikka pohjautuu Volkswagen AG:n tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Jos vastustat tietojen käsittelyä, pyydämme sinua kertomaan syyt, joiden pohjalta vastustat tietojen käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa suoramarkkinointia varten tehtävää tietojenkäsittelyä. Tämä koskee myös profilointia, jos se liittyy suoramarkkinointiin. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Mikäli tietojenkäsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täyttämiseen, joka lisäksi tapahtuu automaattisen käsittelyn pohjalta, sinulla on oikeus saada tietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä toiselle tietojenkäsittelijälle.

Peruuttamisoikeus: Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tietojenkäsittelyyn antama suostumuksesi tulevan käsittelyn osalta milloin tahansa maksutta.

Valitusoikeus: Sinulla on lisäksi oikeus valittaa tietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle (esimerkiksi Niedersachsenin osavaltion tietosuojavaltuutetulle). 

 

F. Yhteyshenkilösi: Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutettumme on yhteyshenkilösi kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä tilanteissa, joissa haluat käyttää oikeuksiasi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
info-datenschutzwhatever@volkswagen.de

Päivitetty: Toukokuu 2018

We Connect Go Yhteystiedot

Puhelin
0800 913 226

Käytettävissä kellon ympäri.

Ajoneuvon valmistenumero

Mikä on valmistenumero?

Ajoneuvon valmistenumero (VIN) on yksilöllinen 17-merkkinen koodi, jonka perusteella ajoneuvo on tunnistettavissa. Se löytyy ajoneuvon asiakirjoista, rekisteröintitodistuksesta tai tuulilasin alaosasta.

Ajoneuvon asiakirjat

Rekisteröintitodistus

Tuulilasi

Evästeasetuksesi tälle verkkosivulle

Aktivoi video klikkaamalla linkkiä. Huomautus: Aktivoinnin jälkeen tiedot välitetään palveluntarjoajalle.