You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Käyttöehdot

Kaikki Volkswagen AG:n verkkosivuilla olevat tiedot on tarkistettu huolellisesti. Volkswagen AG pyrkii pitämään tämän verkkosivuston sisällön ajankohtaisena ja oikeellisena. Emme kuitenkaan anna takuuta verkkosivuston täydellisyydestä, oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai jatkuvasta saatavuudesta. Jos Volkswagen AG:n verkkosivuilla annetaan neuvo tai suositus, Volkswagen AG ei ole velvollinen korvaamaan neuvon tai suosituksen noudattamisesta aiheutuvia vahinkoja, edellä mainitun kuitenkaan rajoittamatta sopimussuhteen, luvattoman toiminnan tai muun lakisääteisen määräyksen mukaista vastuuta.

Volkswagen AG voi oman harkintansa mukaan muuttaa verkkosivuillaan olevaa tarjontaa tai sen käyttöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Volkswagen AG ei ole velvollinen pitämään verkkosivustolla olevaa tarjontaa jatkuvasti ajantasaisena.

Volkswagen AG ei ole vastuussa sisällöstä tai käytettävyydestä kolmansien osapuolten verkkosivuilla, joille voi siirtyä ulkoisten linkkien kautta. Volkswagen AG ei missään nimessä hyväksy sisältöjä, jotka ovat mahdollisesti rikos- tai vastuuoikeudellisen vastuun alaisia tai jotka ovat hyvien tapojen vastaisia.

Volkswagen AG ei vastaa kolmansien osapuolen verkkosivustojen sisällöistä. Volkswagen AG:n vastuulla on vahingonkorvausvaatimusten korvaaminen ja omien verkkosivustojensa tarjoamista koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen, kun olennaisia sopimusvelvoitteita on laiminlyöty vähäisesti, jolloin vastuu rajoittuu tyypilliseen ja ennakoitavaan vahinkoon. Muilta osin Volkswagen AG ei vastaa lievästä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien rikkomisesta. Yllä mainittu vastuunrajoitus ei koske vaaraa aiheuttavaa vastuuta, hengelle, keholle tai terveydelle aiheutuvia vammoja eikä tuotevastuulain rikkomista.

Käytettäessä Volkswagen AG:n verkkosivustoa on huomioitava tekijänoikeudet, nimi- ja tavaramerkkioikeudet sekä Volkswagen AG:n ja kolmansien osapuolten muut lähioikeudet. Esimerkiksi Volkswagen AG:n esittämät kuvat, musiikki sekä merkit, kuten Volkswagen ja Volkswagen Connect, ovat suojattuja. Volkswagen AG:n verkkosivujen käytöstä ei synny lisenssiä tai muuta käyttöoikeutta. Volkswagen AG:n verkkosivujen kaikenlainen väärinkäyttö on kiellettyä, erityisesti

  • turvatoimia ei saa kiertää
  • sellaisia laitteita tai sovelluksia ei saa käyttää, jotka voivat aiheuttaa laitteiston vaurioitumisen tai toimintakatkoksen, erityisesti muuttamalla palvelimen, Volkswagen AG:n verkon tai muiden verkkojen fyysisiä tai loogisia rakenteita
  • Volkswagen AG:n verkkosivuja tai niiden osia ei saa yhdistää muihin yksityisiin tai kaupallisiin verkkotarjouksiin tai käyttää niitä kaupallisessa tarkoituksessa.

Volkswagen AG ei ole valmis osallistumaan eikä sillä ole velvollisuutta osallistua riidanratkaisuun kuluttajien välimiesmenettelyssä.

Wolfsburg, maaliskuu 2018
Versio 1.1

We Connect Go Yhteystiedot

Puhelin
0800 913 226

Käytettävissä kellon ympäri.

Ajoneuvon valmistenumero

Mikä on valmistenumero?

Ajoneuvon valmistenumero (VIN) on yksilöllinen 17-merkkinen koodi, jonka perusteella ajoneuvo on tunnistettavissa. Se löytyy ajoneuvon asiakirjoista, rekisteröintitodistuksesta tai tuulilasin alaosasta.

Ajoneuvon asiakirjat

Rekisteröintitodistus

Tuulilasi

Evästeasetuksesi tälle verkkosivulle

Aktivoi video klikkaamalla linkkiä. Huomautus: Aktivoinnin jälkeen tiedot välitetään palveluntarjoajalle.