You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Pravidla pro soubory cookie

Cookie je malý soubor, který je uložen na Vašem koncovém zařízení a obsahuje data, jako je například osobní nastavení stránek nebo přihlašovací informace. Tento soubor vytváří a posílá webový server, se kterým jste prostřednictvím svého webového prohlížeče navázali spojení. Obecně používáme cookies pro analýzu zájmů na našich stranách i pro zlepšování uživatelského komfortu našich webových stran. Naše webové stránky můžete zásadně vyvolávat i bez cookies. Pokud chcete užívat naše webové stránky v plném rozsahu a komfortu, měli byste akceptovat alespoň ty cookies, které umožňují použití určitých funkcí nebo zvyšují komfort užívání. Účel námi užívaných cookies je uveden v následujícím přehledu.

Při užívání našich stránek, jestliže jsou cookies dle nastavení Vašeho prohlížeče akceptovány, jste s použitím těchto cookies srozuměni. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, že automaticky akceptuje všechny cookies. Nicméně máte možnost svůj prohlížeč nastavit tak, aby se cookies před uložením zobrazily, aby byla akceptovány jen některé cookies nebo byly cookies obecně odmítnuty.

Upozorňujeme Vás, že změna nastavení se týká pouze příslušného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče nebo změníte koncové zařízení, musíte nastavení provést znovu. Navíc můžete cookies kdykoli ze svého paměťového média smazat. Informace o nastavení cookies, jejich změnách a mazání získáte pomocí nápovědy k Vašemu webovému prohlížeči.

V následujícím textu budou vysvětleny nejběžnější druhy cookies:

1. Cookies sezení

Když jste aktivní na některé webové stránce, ukládá se v paměti Vašeho počítače dočasná cookie, ve které je uložen kód sezení, aby se např. při změně stránky zabránilo tomu, abyste se museli znovu přihlašovat. Cookies sezení se po odhlášení smažou nebo pozbydou své platnosti, jakmile Vaše sezení automaticky vyprší.

2. Permanentní nebo protokolové cookies

Permanentní nebo protokolová cookie ukládá ve Vašem počítači soubor po určenou dobu. Díky těmto cookies si webové stránky pamatují při příští návštěvě Vaše informace a nastavení. To vede k rychlejšímu a pohodlnějšímu přístupu, protože např. nemusíte vždy znovu provádět nastavení jazyka pro daný portál. Po překročení doby použitelnosti se cookie automaticky smaže, když navštívíte webovou stránku, která ji vytvořila.

3. Cookies třetích stran

Cookies třetích stran pocházejí od jiných poskytovatelů, než je provozovatel webové stránky. Mohou být například používány ke shromažďování informací pro reklamu, uživatelsky definované obsahy a webové statistiky.

4. Flash cookies

Flash cookies se jako datové prvky webových stran ukládají ve Vašem počítači, když jsou provozovány s Adobe Flash. Flash cookies nemají žádný časový limit.

Na této straně se používají tyto cookies:

Jméno cookie

Účel použití

Doba ukládání

Druh cookie

vwconnect-yt-cookies

Tato cookie řídí zda bude před videem zobrazen cookie-banner.

1 rok

Permanentní nebo protokolová cookie

vwconnect-cookies-bar

Tato cookie řídí zda bude zobrazen cookie-banner.

1 rok

Permanentní nebo protokolová cookie

s_cc

Tento soubor cookie určuje, zda jsou soubory cookie aktivovány v nastaveních prohlížeče uživatele.

Do konce relace

Soubor cookie relace

s_sq

V tomto souboru cookie se ukládají informace o odkazech, na které uživatel na sledovaných stránkách kliknul. Na základě těchto informací se vytváří „ClickMap“ (mapa kliknutí). „ClickMap“ je přehled ve službě Adobe Analytics, který znázorňuje veškerá kliknutí uživatele na stránce.

Do konce relace

Soubor cookie relace

s_vi

Tento soubor cookie se používá k určení jednoznačného uživatele („unique visitor“). K tomu se přiděluje informační kód („ID“) a časové razítko („Timestamp“). Díky tomu služba Adobe Analytics rozpozná uživatele při opakované návštěvě.

2 roky

Permanentní soubory cookie (soubory cookie protokolu)

s_fid

Tento soubor cookie se používá k určení jednoznačného uživatele („unique visitor“). Tento soubor cookie je náhradním v případě, že je blokován soubor cookie „s_vi“, který se k tomuto účelu normálně používá.

2 roky

Permanentní soubory cookie (soubory cookie protokolu)

s_depth

Tento soubor cookie počítá stránky, které uživatel během své návštěvy otevřel. Pokaždé, když si uživatel zobrazí novou stránku, se počet zvýší o 1.

Do konce relace

Soubor cookie relace

s_invisit

Tento soubor cookie identifikuje, zda uživatel vyvolal doménu poprvé. V souboru cookie se zaznamená hodnota TRUE nebo FALSE.

Do konce relace

Soubor cookie relace

s_ppv

Když zákazník opustí stránku, do souboru cookie se uloží údaj, kolik procent z ní viděl. To je důležité např. u stránek, na kterých může zákazník rolovat dolů („percent per page viewed“).

Do konce relace

Soubor cookie relace

s_tbm

Tento soubor cookie identifikuje marketingový kanál, ze kterého uživatel na stránku přišel. Marketingovým kanálem mohou být například placené reklamy na Googlu.

30 minut

Permanentní soubory cookie (soubory cookie protokolu)

sc_appvn

Do tohoto souboru cookie se ukládá počet návštěv („Visits“) na jednotlivou aplikaci. Každé aplikaci, která se ve službě Adobe Analytics měří, je přidělen měřicí název („Tracking Name“). V našem případě je v souboru cookie název „We Connect Go“.

2 roky

Permanentní soubory cookie (soubory cookie protokolu)

sc_cmdep

Tento soubor cookie identifikuje kombinaci marketingového kanálu a kampaně. Marketingovým kanálem mohou být například placené reklamy na Googlu. Kampaní může být bannerová reklama společnosti Volkswagen AG na nějaké externí stránce.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_pCmp

Tento soubor cookie identifikuje předchozí měřicí kód kampaně („Campaign Tracking Code“). „Campaign Tracking Code“ se například zaznamenává, když zákazník kliknul na bannerovou reklamu společnosti Volkswagen AG na externí stránce, a tak se dostal na cílovou stránku Volkswagen.

7 dní

Permanentní soubory cookie (soubory cookie protokolu)

sc_prevpage

Tento soubor cookie identifikuje, kterou stránku uživatel v aplikaci navštívil předtím („previous page“).

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_prop32

Tento soubor cookie identifikuje aktuální aplikaci. V rámci měření službou Adobe Analytics se jako aplikace uloží údaj „We Connect Go“.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_tsev

Tento soubor cookie umožňuje, resp. je předpokladem výpočtu trvání návštěvy pomocí souboru cookie sc_tsv.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_tsv

Do tohoto souboru cookie se ukládá trvání návštěvy webové stránky na základě informací v souboru cookie sc_tsev.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_c68

Tento soubor cookie přiděluje návštěvě časové razítko („Custom Timestamp“). Ukládá se datum a čas návštěvy na stránce. Díky tomu lze sledovat pořadí akcí anonymního uživatele. Tento soubor cookie se nastavuje jednorázově na začátku každé návštěvy stránky.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_tsp

Tento soubor cookie přiděluje aktuální časové razítko („Timestamp“) návštěvě zákazníka. Na rozdíl od souboru cookie sc_c68 se toto razítko přiděluje na začátku každého jednotlivého zobrazení stránky, aby bylo možné měřit trvání návštěvy na stránce.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_v0

Do tohoto souboru cookie se ukládá aktuální měřicí kód kampaně („Campaign Tracking Code“). Kampaní může být např. kliknutí na bannerovou reklamu společnosti Volkswagen AG na nějaké externí stránce.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_v44

Do tohoto souboru cookie se ukládá obsah parametru URL „intcmp“. „Intcmp“ znamená interní kampaň (např. upoutávka na stránce Volkswagen AG).

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_v49

Do tohoto souboru cookie se ukládá obsah parametru URL „vanity“. „Vanity“ představuje interní doménu společnosti Volkswagen AG, ale jinou než volkswagen.de.

Do konce relace

Soubor cookie relace

sc_ttc

Tento soubor cookie udává, jak dlouho trvala konfigurace požadovaného vozidla v konfigurátoru.

Do konce relace

Soubor cookie relace

We Connect Go Kontakt

Telefon
800 142244

Dostupnost 24 hodin denně.
Pokud tvůj telefonní operátor nepodporuje toto číslo, zavolej na číslo +420 296 180 992.

Zpoplatnění vychází z příslušného tarifu tvého poskytovatele.
Při volání ze zahraničí mohou být účtovány roamingové poplatky.

Identifikační číslo vozidla

Co je VIN?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je jedinečný 17místný kód, který lze použít k identifikaci vašeho vozidla. VIN můžete najít v deníku vozidla, v osvědčení o registraci vozidla nebo ve spodní části čelního skla.

Registrace vozidla

Osvědčení o přijetí

Čelní sklo

Nastavení cookies pro tyto webové stránky

Video aktivujete kliknutím na odkaz. Upozornění: Po aktivaci se přenesou data na server příslušného poskytovatele.